TEAMBUILDING
GRUPPCOACHNING

VAD ÄR TEAMBUILDING OCH GRUPPCOACHNING?

  • Teambuilding innebär att förstärka den sociala arbetsmiljön där målet är att öka acceptans och respekt mot varandra. Detta är med fördel bra att arbeta förebyggande, men i många fall kan det har gått så långt att det har uppstått stora konflikter på arbetsplatsen som motverka effektiviteten i verksamheten och minskar produktionen. Med rätt kommunikationsmedel och gruppövningar kan acceptansen och respekten öka och i sin tur ökar trivseln och samarbetet på arbetsplatsen. Detta i sin tur resulterar till en högre effektivitet och produktion i verksamheten.
  • Gruppcoachning innebär en grupp som hjälper varandra genom att coacha och bli coachad under min ledning. Exempel på detta är en kurs där föreläsning och coachning blandas. Gruppcoachning kan vara en del av teambuilding, men med lite olika ämnen beroende på behoven.
Arbetsmiljö

TEAMBUILDING

MER OM TEAMBUILDING

Teambuilding handlar i första hand om att stärka samarbetet med varandra och hantera konflikter på ett fredsamt sätt. Grunden till att lösa konflikter i en grupp är att arbeta med acceptans och respekt mot varandra samt en fredlig kommunikationsmetod. Jag jobbar i linje med Nonviolent Communication (NVC) modellen där fyra komponenter ingår; Observation, Känsla, Behov och önskemål.

Eftersom vi alla är unika är det nästan omöjligt att faktiskt tycka om alla lika mycket på sin arbetsplats. I praktiken behöver man inte tycka om en person för att kunna samarbeta med denna så länge det finns acceptans och respekt. Däremot med ökad förståelse kan även gemenskapsfaktorn öka.

HUR GÅR DET TILL?

Tillfällena är 10 gånger med en månads mellanrum och mellan mötena jobbar alla aktivt för att nå sina personliga och gemensamma mål för att bidra till en bättre arbetsmiljö.

Som Teambuilder/gruppcoach jobbar jag med att öka förståelsen mot varandra och lär ut hur vi kan prata med varandra utan att vara anklagande och kritiserande. NVC innebär att tydligt framföra vad du vill och önskar utifrån dina känslor och behov utan att det skapar hot, skam eller rädsla.

I teambuilding ingår det:

  • Teknik för fredlig kommunikation
  • Gruppdiskussioner
  • Grupparbeten
  • Ta eget ansvar för att bidra till förbättring

VEM I VERKSAMHETEN BEHÖVER DELTA?

För att konflikthantering ska fungera krävs det att samtliga anställda, inklusive alla chefer, deltar vid varje mötestillfälle. Detta är viktigt för att skapa en helhet i organisationen och stärka banden mellan alla sektioner i organisationen.

FÖREBYGGANDE SYFTE

Ju tidigare, desto bättre är det såklart att ta in en Teambuilder för att slippa eventuella krislägen. Så är ni intresserad av att boka mig i ett mer förebyggande syfte finns det möjligheter att göra färre tillfällen, så tveka inte och kontakta mig och fråga.

Teambuilding
Laganda
Samhörighet

Gruppcoachning - kurs och workshop

VAD ÄR GRUPPCOACHNING

Eftersom vi alla är unika och har olika bakgrunder och erfarenheter är det ett väldigt inspirerande sätt att bli coachad i grupp. En person i taget blir coachade av alla andra i gruppen genom att var och en får ställa 2 frågor i taget. Tänk vilken stor spridning och hur många insikter som du kan få från flera personer samtidigt. Jag som coach finns med och ser till att coachningen går till på rätt sätt och stöttar gruppen under tiden som coachningen pågår.

Är ni intresserade att starta en kurs eller ha en workshop är det minst 5 deltagare som gäller. Kontakta mig för diskussion om ämne och offert på pris. (Pris beror på antal timmar.)

Gruppkänsla