PARTERAPI

Vad är parterapi?

Trots kärlek kan det finnas konflikter som sliter på en relation. Orsaker till konflikter varierar som t.ex. olika värderingar, åsikter, vanor, svek, stress, mm. Men om man ser förbi dessa handlar det endast om att tillgodose varandras behov.  Som coach fokuserar jag på era enskilda behov och tillsammans tittar vi på lösningar där bådas behov blir tillgodosedda genom att bemöta varandra med acceptans och respekt. Om viljan finns att lösa konflikter i relationen är parrelationscoachning en bra metod.

Par_konflikt

Hur går parterapi till?

Varje tillfälle är 1,5 timme och rekommenderat är att vi träffas varannan vecka minst 3 gånger för att få en effektiv coachning.

I det här fallet går coachning på distans inte så bra eftersom det är svårt att nå båda på en personlig nivå via telefon eller videosamtal. Därför träffar jag endast er med personliga möten. Mellan tillfällena kan stöd ges under kortare telefonsamtal.

Som coach lyssnar jag på er båda individuellt och därefter försöker vi tillsammans hitta lösningar som tillgodoser era behov både från sig själv och sin partner. Här är det viktigt att tänka på att ge med hjärtat och inga måsten, hot eller tvång får förekomma när man tillgodoser någon annans behov. Genom att utgå från sina egna känslor och behov och inte lägga skuld eller skam på sin partner är målet att nå varandras empati och öka förståelsen för varandra.

När känner vi kärlek och hur kan coachning hjälpa er?

I en relation uppfyller kärleken varandras behov så länge båda partner är på samma utvecklingsnivå. Om en av er i relationen utvecklas medan den andra stannar kvar, kan inte varandras behov uppfyllas längre. Det är då som relationen blir svag och i värsta fall att ni går skilda vägar. För att stärka relationen gäller det att den andra också följer med på resan och då kan ni vidareutvecklas tillsammans. Eftersom livet förändras och inte är statiskt är inte heller en relation det. Därför är det viktigt att ”besikta” sin relation regelbundet tillsammans med sin partner för att få en trygg och kärleksfull relation.

Om ni har gått länge med era konflikter och inte kan lösa dessa på egen hand kan jag visa er andra synvinklar. Genom utmanande kraftfulla frågor som öppnar upp era sinnen kan ni hitta nya gemensamma val och en jämställd kommunikation.

Kommunikationsmetoden utförs på ett fredligt sätt och hjälper er att höja er acceptans och respekt mot varandra. I en trygg miljö får var och en uttrycka sina behov och känslor och tillsammans kan ni uppnå en kärleksrelation med ökat förtroende och tillit.

gemensam_kärlek

Lokal

Som nämnt ovan coachar jag endast par med personliga möten.

BLÄSTAD

I första hand bokar jag en lokal som finns i närheten av där jag bor för att det finns större plats när vi är 3 personer. Om det mot förmodan inte finns tid att boka där träffas vi i mitt hem i Blästad i Linköping. Där har jag inrett ett kontor och samtalsrum. Eftersom det inte tillkommer lokalkostnad kan jag erbjuda dig ett lägre pris. Trots att coachningen sker i ett privathem kan jag garantera en rofylld miljö där vi kan prata ostört.

TESTA HUR ER RELATION SER UT IDAG

rELATIONSTEST

Ett enkelt test är att skriva ner sina behov på en lista och ranka dem från 1 till 10 där 1 är högst prioriterat. Medan ni skriver detta får ni inte titta på varandras listor, utan skriv dem i enskilda rum. När båda har skrivit klart sina listor är det dags att ta fram dem och jämföra. Har ni samma på listan och i så fall på vilken prioriteringsnivå? Saknar ni något på er partners lista, finns det möjlighet att föra in det i er relation?

Utifrån listan diskutera hur ni kan få era behov mer jämlika. Kom ihåg att göra detta med acceptans och respekt och att allt inte behöver vara exakt lika för att ni ska ha en bra relation. Glöm inte att ställa frågor istället för anklagelser och att vara en god lyssnare.