LIVSCOACHNING

Vad är livscoachning?

Livscoachning är varken att vägleda eller hjälpa eftersom varje individ är unik och expert inom sitt eget liv. Därför är det du som har de bästa svaren inom dig själv och det är livscoachen som ställer frågorna. Tillsammans blir vi ett team som samarbetar för att uppnå personliga/professionella mål på ett effektivt sätt genom att frigöra potential inom dig själv. Då blir det lättare att öppna upp sig för nya möjligheter och finna högre inre motivation och meningsfullhet. Livscoachning kan medvetandegöra och ta bort hinder och ge stöd och fokus för att skapa resultat. En livscoach ställer kraftfulla frågor som är formade efter dina behov och som triggar igång dina tankar och känslor. Med andra ord riktar sig livscoachning mot det emotionella och intuitiva sinnet. En livscoach är en aktiv lyssnare och sätter dig i fokus under hela samtalet.

Hur går det till?

Vi bokar in möten med jämna mellanrum, rekommenderat är varannan vecka och minst tre gånger för att få en bra effekt av coachningen. Det finns tre sätt att bli coachad, antingen med personliga möten, via telefon eller med videosamtal.

I första hand rekommenderar jag att vi bokar personlig möte eftersom det går snabbare att skapa en personlig kontakt. Därför om möjligt vill jag att vi åtminstone träffas vid första tillfället.

Det finns många olika områden som du kan bli coachad inom. Nedan visas ett livshjul som är uppdelat i 16 olika livssituationer. Inför vårt första möte får du fylla i detta. Utifrån det utvärdera vi tillsammans vilket områden som du mest behöver coachning inom. Därefter sätter vi upp personliga mål med delmål.

Som coach ställer jag utmanande frågor med syfte att väcka dig till att tänka och agera utanför dina fasta vanor. För det är med förändring som du utvecklas.

Mellan varje tillfälle väljer du själv ett delmål som du praktiskt övar på tills vi ses nästa gång. Vi går sedan igenom dessa och utvärderar dina framsteg och hinder. På så sätt kommer du framåt i din personliga utveckling mot ditt personliga mål.

Vad får jag ut av coachning?

 Med coachningen får du möjlighet att finna olika alternativ till förändring och i en trygg miljö värdera dina tankar och känslor runt dessa.

Genom din personliga resa kommer du att utveckla dig själv med att öka din självkänsla, självförtroende och ökad motivation samt hitta dina behov i livet som är viktiga för att just du ska må bra. Det krävs mod och motivation till att ta det steget fullt ut, men genom coachningen kan du känna dig trygg igenom hela din personliga resa.

Tänk på att det är inte vid målet du lär dig, utan på vägen dit!

Självkänskla

PRAKTISKA VERKTYG och anteckningar

I coachningen ingår det även praktiska verktyg som du får ta med dig hem och även detaljerade anteckningar som innehåller det som tas upp på coachningen. Det är lätt att glömma vad som sägs på coachningen och då är det bra att ha anteckningarna för att påminna sig själv vad som togs upp sist och vad du behöver jobba med under de två veckor som du själv kommer att öva på dina nya färdigheter.

Personligt möte

BLÄSTAD

Vi träffas i mitt hem i Blästad i Linköping där jag har inrett ett kontor och samtalsrum. Eftersom det inte tillkommer lokalkostnad kan jag erbjuda dig ett lägre pris. Trots att coachningen sker i ett privathem garanteras du en rofylld miljö där vi kan prata ostört.

Coachning på distans

Om du inte bor i närheten av Linköping, vill slippa restid eller annan orsak där du inte har möjlighet att ta dig hemifrån är det fullt möjligt att bli coachad på distans.

Det som krävs för att få ut en effektiv coachning är att du har en timme för dig själv och inte håller på med något annat under tiden.

TESTA HUR DITT LIV SER UT IDAG

lIVSHJULET

Livet består av flera byggstenar (livssituationer) och för att må bra är det viktigt att ha någorlunda balans mellan dessa. Ibland kan det kännas som om hela ditt liv var tomt och meningslöst, men om du delar upp de olika delarna och tittar individuellt kan känslan av tomhet bero på endast vissa livssituationer.

Med hjälp av livshjulet, som du ser nedan, kan du gradera de olika livssituationerna och få en bra överskådlighet på hur du mår idag. De livssituationer som du graderar högt är något bra att ta med sig och vara tacksam för, medan de livssituationer som du graderar lågt är något som du kan fokusera på och aktivt förbättra. Livshjulen består av två hjul och uppdelat i åtta sektioner i varje hjul. För att hjulen ska rulla jämt gäller det att alla dessa sektioner har någorlunda samma radie (mätt från mittpunkten till ytterkanten), annars kommer det att rulla väldigt ojämnt fram. Med andra ord symboliserar det hur ditt liv ser ut just nu.

Hur ser ditt liv ut just nu? Rullar dit liv med balans eller med motstånd?

Instruktioner

Gradera varje sektion i hjulet från siffran 0 till 10, där 0 är mittpunkten och 10 ytterkanten. Rita en båglinje där du tycker att det motsvarar din siffra så att det bildar en ny ytterkant. Den nya ytterkanten blir då ditt livshjul.

Ser det bra ut eller behöver du stöd för att få en bättre balans i livet? Låt mig få vara ditt stöd, klicka på knappen nedan för att kontakta mig så bokar vi in en tid.

Öppna livsljulet som PDF
Livshjul_1_Redigerat
Livshjul_2_Redigerat