LIVSCOACH, PARRELATIONSCOACH OCH TEAMBUILDER/GRUPPCOACH

Emma Nordström heter jag och bor i Linköping. I februari 2018 påbörjade jag min själsliga och mentala resa genom att utbilda mig till livscoach. Jag blev diplomerad livscoach i början av september 2018. Utöver det har jag byggt på min utbildning som parrelationscoach och teambuilder och gruppcoach.

Länge har jag känt att jag behövde göra en drastisk förändring och hade även ett mål som jag ville uppfylla. Trots det kände jag mig vilsen och saknade motivation att ta mig dit. Jag kände mig låst i en situation som jag inte ville vara i och förstod inte varför det blev så.

Genom utbildningen som livscoach fick jag klarhet över vilken riktning jag skulle ta och hur jag skulle öka meningsfullheten i mitt liv. Till följd av detta har min oro och stress minskat och kärleken till mig själv ökat.

Jag hoppas med min livserfarenhet och kunskap kunna hjälpa andra som är i samma eller liknande situation som jag har varit i.

Frågor och svar

vad är livscoachning?

Livscoachning är varken att vägleda eller hjälpa eftersom varje individ är unik och expert inom sitt eget liv. Därför är det du som har de bästa svaren inom dig själv och det är livscoachen som ställer frågorna. Tillsammans blir vi ett team som samarbetar för att uppnå personliga/professionella mål på ett effektivt sätt genom att frigöra potential inom dig själv. Då blir det lättare att öppna upp sig för nya möjligheter och finna högre inre motivation och meningsfullhet. Livscoachning kan medvetandegöra och ta bort hinder och ge stöd och fokus för att skapa resultat. En livscoach ställer kraftfulla frågor som är formade efter dina behov och som triggar igång dina tankar och känslor. Med andra ord riktar sig livscoachning mot det emotionella och intuitiva sinnet. En livscoach är en aktiv lyssnare och sätter dig i fokus under hela samtalet.

För vem passar livscoachning?

Livscoachning passar de flesta som söker personlig utveckling. Bäst resultat får du som är hängiven och har en positiv inställning till förändring.  Det krävs av dig att ta eget ansvar för att kunna ta aktiva beslut och nå dina mål. Exempel på ämnen som du kan bli coachad inom är familjerelationer, vänner/socialt liv, fysisk hälsa, boende/ekonomi, fritidsaktiviteter, jobb/karriär, personlig utveckling, kärlek och närhet, meningsfullhet i livet, självkänsla och närvaro.

Varför anlita en livscoach?

Även om det finns en önskan att vilja utvecklas och göra en förändring kan det ibland vara svårt att själv hitta lösningen. Obehagliga känslor som rädsla, apati, oro, ångest och bitterhet kan orsaka hinder till att finna motivation och klarsynthet. Trots obehaget är det ofta mer bekvämt att stanna kvar i ett känt problem än att tackla en okänd förändring. En livscoach kan vara ett stöd för dig att hitta en strukturerad plan för att lyckas nå ditt mål.

Mina grundvärderingar och sanningar

Villkorslös kärlek

Redan runt två-årsåldern utsätts vi för villkorlig kärlek när vi får krav på hur vi ska vara, uppföra oss och göra för att passa in i samhället, en grupp eller familj. Alltså försvinner den villkorslösa kärleken i tidig ålder. Vi präglas bland annat av våra föräldrar, skolan, jobbet och samhället. Det formar oss genom livet både på positiva och negativa sätt. Min tanke om dagens samhälle är att vi mer och mer strävar att vara enhetlig och inte unika. Vi jämför oss med varandra och vi blir matade av media vem vi ska vara, vilka kläder vi ska ha på oss, vilken karriär som har högst status, mm.

Följer du ditt hjärta till fullo och känner du att du lever ett meningsfullt liv? Får du och kan du ge villkorslös kärlek? Om inte, hur påverkar det dig?

Självkänsla

Självkänsla ska inte jämföras med självförtroende. Det sistnämnda har att göra med prestationer och självkänsla handlar om hur du uppfattar dig själv och din kännedom om hur du är. En god självkänsla byggs upp utav inre bekräftelser, medan yttre bekräftelser bygger upp självförtroendet. Med inre bekräftelse menas att man bekräftar känslor. Exempel på detta är att fråga ett barn hur det känns att åka rutschkana istället för att säga att det är duktig på att åka rutschkana. Självkänsla är som grunden till ett hus, om det är i dåligt skick finns det risk att huset rasar. Det är svårt att bygga ett tryggt liv utan en stark självkänsla.

Kan du säga att du älskar dig själv till 100 %? Vilka konsekvenser får du i ditt liv om du inte gör det?

Medveten närvaro

I genomsnitt sägs det att utav 24 timmar har vi i genomsnitt 10 % medveten närvaro och resten av tiden rullar bara på i slentriana vanor. Skrämmande va?

Om du istället strävar att leva i nuet upp till 80 % genom att ta aktiva beslut baserade på NUVARANDE känslor, tankar och handlingar och med mål att varje beslut ska vara det bästa i ditt liv så försvinner faktiskt alla problem. För problem skapas av det förflutna och framtiden, där ångest, oro, rädsla, förvirring, besvikelse och nervositet finns. Det tycker jag är smart!

Kan du uppskatta de små sakerna i livet som händer varje minut eller är du mest i det förflutna eller framtiden? Vad tror du skulle hända dig om du blev mer närvarande i nuet?

Stäng meny