Nyheter!

På grund av lågkonjunktur och tillfällig minskad efterfråga har jag minskat på både kostnader och tid som jag lägger på mitt företag temporärt. Just nu jobbar jag 80 % som anställd och 20 % med företaget.

Detta innebär att jag endast tar emot klienter ojämna veckor torsdagar och förmiddag lördagar och jämna veckor på måndagar. För att kontakta mig når du mig bäst via mejl eller SMS.

Jag hoppas med ljusare tider att jag åter kan vara mer tillgänglig som coach. Men oavsett så tveka inte att kontakta mig så gör jag mitt yttersta att hitta en tid som passar dig. Vissa kvällar i veckan skulle även kunna gå att boka in digitala möten om du kan efter kl. 17:00.

Jag lovar att kvaliteten på våra möten kvarstår, men dess värre just nu har jag inte möjlighet att ha så flexibla tider som tidigare. Men livet är ju inte statiskt och då gäller det att kunna anpassa sig.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig och är redo att lyssna på just vad du har att säga.

Varma hälsningar från Emma Coaching!

Varmt välkommen!

Emma Nordström heter jag och bor i Linköping. I februari 2018 påbörjade jag min själsliga och mentala resa genom att utbilda mig till livscoach. Jag blev diplomerad livscoach i början av september 2018 och blev certifierad september 2021. Utöver det har jag byggt på min utbildning som parrelationscoach och teambuilder och gruppcoach.

Länge har jag känt att jag behövde göra en drastisk förändring och hade även ett mål som jag ville uppfylla. Trots det kände jag mig vilsen och saknade motivation att ta mig dit. Jag kände mig låst i en situation som jag inte ville vara i och förstod inte varför det blev så.

Genom utbildningen som livscoach fick jag klarhet över vilken riktning jag skulle ta och hur jag skulle öka meningsfullheten i mitt liv. Till följd av detta har min oro och stress minskat och kärleken till mig själv ökat.

Jag hoppas med min livserfarenhet och kunskap kunna hjälpa andra som är i samma eller liknande situation som jag har varit i.

FRÅGOR OCH SVAR

vad är livscoachning?

Livscoachning är varken att vägleda eller hjälpa eftersom varje individ är unik och expert inom sitt eget liv. Därför är det du som har de bästa svaren inom dig själv och det är livscoachen som ställer frågorna. Tillsammans blir vi ett team som samarbetar för att uppnå personliga/professionella mål på ett effektivt sätt genom att frigöra potential inom dig själv. Då blir det lättare att öppna upp sig för nya möjligheter och finna högre inre motivation och meningsfullhet. Livscoachning kan medvetandegöra och ta bort hinder och ge stöd och fokus för att skapa resultat. En livscoach ställer kraftfulla frågor som är formade efter dina behov och som triggar igång dina tankar och känslor. Med andra ord riktar sig livscoachning mot det emotionella och intuitiva sinnet. En livscoach är en aktiv lyssnare och sätter dig i fokus under hela samtalet.

För vem passar livscoachning?

Livscoachning passar de flesta som söker personlig utveckling. Bäst resultat får du som är hängiven och har en positiv inställning till förändring.  Det krävs av dig att ta eget ansvar för att kunna ta aktiva beslut och nå dina mål. Exempel på ämnen som du kan bli coachad inom är familjerelationer, vänner/socialt liv, fysisk hälsa, boende/ekonomi, fritidsaktiviteter, jobb/karriär, personlig utveckling, kärlek och närhet, meningsfullhet i livet, självkänsla och närvaro.

Varför anlita en livscoach?

Även om det finns en önskan att vilja utvecklas och göra en förändring kan det ibland vara svårt att själv hitta lösningen. Obehagliga känslor som rädsla, apati, oro, ångest och bitterhet kan orsaka hinder till att finna motivation och klarsynthet. Trots obehaget är det ofta mer bekvämt att stanna kvar i ett känt problem än att tackla en okänd förändring. En livscoach kan vara ett stöd för dig att hitta en strukturerad plan för att lyckas nå ditt mål.

MINA GRUNDVÄRDERINGAR OCH SANNINGAR

Villkorslös kärlek

Redan runt tvåårsåldern utsätts vi för villkorlig kärlek när vi får krav på hur vi ska vara, uppföra oss och göra för att passa in i samhället, en grupp eller familj. Alltså minskar kraftigt den villkorslösa kärleken i tidig ålder.

När vi präglas bland annat av våra föräldrar, skolan, jobbet och samhället formar det oss genom livet med både positiv och negativ effekt. Med negativ effekt menar jag där en person blir inskolad till att vara på ett visst sätt som inte följer personens vilja och känsla. Ofta gör barn som vuxna säger åt dem, även om det är emot deras tankar och känslor, för att få uppskattning och godkännande. Det är så lätt att säga ”vad duktig du är” så fort barnet har gjort något bra. Dessvärre är det då den villkorliga kärleken tar över och självkänslan minskar. Vänder man på det och uppmuntrar barnet att själv få uttrycka sig om sina tankar och känslor och guidar dem att få vara just sin egen unika individ, vidhåller man den villkorliga kärleken och en stark självkänsla.

Min tanke om dagens samhälle är att vi mer och mer strävar att vara enhetlig och inte unika. Vi jämför oss med varandra och vi blir matade av media vem vi ska vara, vilka kläder vi ska ha på oss, vilken karriär som har högst status, mm. Detta gör att den egna unika individen försvinner mer och mer. Åter igen i arbetslivet blir vi uppskattade när vi presterar. Människor som är uppvuxna med villkorlig kärlek har lättare för att falla för trycket och skaffa sig ett prestationsberoende (för att veta mer om detta klicka på det fetstilade). Detta i många fall resulterar senare i livet till  utmattningssyndrom pga. ohälsosam stress.

Följer du ditt hjärta till fullo och känner du att du lever ett meningsfullt liv? Får du och kan du ge villkorslös kärlek? Om inte, hur påverkar det dig?

Självkänsla

Självkänsla ska inte jämföras med självförtroende. Det sistnämnda har att göra med prestationer och självkänsla handlar om hur du uppfattar dig själv och din kännedom om hur du är. En god självkänsla byggs upp utav inre bekräftelser, medan yttre bekräftelser bygger upp självförtroendet.

Exempel på inre bekräftelse menas att man bekräftar sina känslor och accepterar dessa fullt ut, oavsett om de är glada eller ledsna. Detta gör att man bl.a. kan snabbare få inre insikt om sig själv, återhämta sig när något tråkigt i livet händer samtidigt som man bibehålla en kärleksfull bild på själv.

Exempel på hur man bygger en stark självkänsla är när man fråga ett barn hur det känns att åka rutschkana istället för att säga att det är duktig på att åka rutschkana. Genom att istället prata om sina känslor i olika upplevelser undviks risken för prestationsberoende och stärker den unika individen.

Självkänsla är som grunden till ett hus, om det är i dåligt skick finns det risk att huset rasar. Lika så är det svårt att bygga ett tryggt liv utan en stark självkänsla.

Kan du säga att du älskar dig själv till 100 %? Vilka konsekvenser får du i ditt liv om du inte gör det?

Medveten närvaro

Det sägs att utav 24 timmar har vi i genomsnitt 10 % medveten närvaro och resten av tiden rullar bara på i slentrian vana. Skrämmande va?

Om du istället strävar att leva i nuet upp till 80 % genom att ta aktiva beslut baserade på NUVARANDE känslor, tankar och handlingar och med mål att varje beslut ska vara det bästa i ditt liv, försvinner faktiskt alla problem. För problem skapas i det förflutna och framtiden, där ångest, oro, rädsla, förvirring, besvikelse och nervositet finns.

När vi oroar oss för framtiden eller ältar det som varit missar vi det fantastiska livet som finns i nuet. Framtiden och det förflutna är något som vi antingen har kvar som minnen (positiva och negativa) eller en illusion som vi tror kommer att hända. Både ältandet och oron för framtiden minskar din kreativitet och  hindrar dig att utvecklas.

Det är endast i nuet som du kan göra dina förändringar till en bättre framtid. Därför är det smart att öka sin medvetna närvaro för att få ett mer meningsfullt liv.

Lev här och nu!

Kan du uppskatta de små sakerna i livet som händer i varje minut eller är du mest i det förflutna eller framtiden? Vad tror du skulle hända dig om du blev mer närvarande i nuet?